nauczyciele

Monika Ciok-Giertuga – język polski, historia
Michalina Wiśniewska –  nauczanie początkowe, geografia
Jolanta Ciok – język polski, nauczanie początkowe
Dominika Domieniuk –  język polski, nauczanie początkowe

    Members
  • Active
  • New
  • Online
  • Groups
  • Active
  • Newest
Dark mode