Sprawy szkolne

Plan zajęć:

Klasy 0 -7 –  godz.10-13

Klasa GCSE – godz.12.05-13.05

Program zajęć:

Klasy 0-3 nauczanie początkowe

Klasy 4-7 język polski, historia, geografia

Klasa GCSE – przygotowanie do egzaminu

  1. W bieżącym roku szkolnym odbędą się następujące imprezy szkolne: Obchody Dnia Niepodległości, Jasełka i Polska Wigilia, Konkurs Wiedzy o Polsce, Konkurs plastyczny związany z Rokiem Rzeki Wisły, Dzień Otwarty Szkoły, Warsztaty Wielkanocne,  wycieczka z okazji Dnia Dziecka, Dzień Sportu, Projekt Przyrodniczy.
  1. Rodziców zapraszamy także do udziału w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie Polskie Bangor.pl, takich jak wieczory filmowe i inne wydarzenia kulturalne. 24 września Stowarzyszenie rozpoczyna realizację projektu aktywizującego dla społeczności polskiej. Spotkania będą odbywały się w Ymca w godzinach 12 – 13 przez 6 tygodni. W programie: sesja poświęcona Brexitowi, sesja na temat reformy systemu świadczeń socjalnych oraz wedle potrzeb uczestników – warsztaty komputerowe (np. edycja tekstu) i praktyczna nauka pisania cv. Zajęcia będą się odbywały w języku polskim.
    Members
  • Active
  • New
  • Online
  • Groups
  • Active
  • Newest
Dark mode