opłaty

Regulamin płatności
Opłata za naukę w PSS Bangor w bieżącym roku szkolnym wynosi:
£240 rocznie za 1 dziecko oraz £160 rocznie za drugie dziecko, kolejne dzieci z tej samej rodziny są zwolnione z opłaty za szkołę.

Sposoby płatności –  Preferowany przez szkołę sposób płatności to co miesięczny przelew na konto szkoły (direct debit)  w kwocie £24 za 1 dziecko lub £40 za 2 lub więcej dzieci miesięcznie  lub też wpłata w całości/ratach na konto szkoły. Dane konta szkoły:
Polish Association in County Down – Bangor.pl

Ulster Bank
Account No: 108 18 294
Sort code: 98-03-40

Opłatę można również ujścić gotowką w całości lub w ratach  – do 5 rat ( raty odpowiednio £48 lub £80) według poniższego harmonogramu:
I rata – do 30.09.2016
II rata – do 30.11.2016
III rata – do 30.01.2017
IV rata – do 30.03.2017
V rata – do 30.05.2017

 1. Informujemy, że nieobecność dziecka na zajęciach nie zwalnia rodziców z płatności za szkołę.
 2. Zapłacone raty nie podlegają zwrotowi w wypadku rezygnacji.  Przypadki losowe będą rozpatrywane indywidualnie – w tej sytuacji prosimy o kontakt z Dyrektorem szkoły.
 3. Bardzo prosimy o terminowe dokonywanie wpłat. W związku z obecnym klimatem ekonomicznym, cięciami budzetowymi i trudnościami z uzyskaniem dotacji Państwa terminowe wpłaty zapewniają naszej szkole możliwość funkcjonowania. Dziękujemy za zrozumienie.
  Members
 • Active
 • New
 • Online
 • Groups
 • Active
 • Newest
Dark mode