Dotacja dla PSS Bangor ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

0
2 lata ago

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dotację ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Nazwa zadania publicznego:  Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie oświaty polonijnej w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej

Kwota dotacji: 10 090,00 PLN

Całkowita wartość zadania publicznego:  286 252,88 PLN

Zadanie publiczne Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie oświaty polonijnej w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.

Dodaj komentarz

    Members
  • Active
  • New
  • Online
  • Groups
  • Active
  • Newest
Dark mode