Rok szkolny 2017-2018

0
7 lat ago
Drodzy Rodzice/Opiekunowie
 • Pierwsze zajęcia szkolne  po wakacjach odbędą się 9 września o godz. 10.00.
 • W tym dniu między godziną 10.00 a 11.00 odbędzie się zebranie organizacyjne dla rodziców, na którym będzie można zapisać dziecko do szkoły.
 • Wszystkie klasy, oprócz klasy przedszkolnej będą miały w tym dniu normalne zajęcia lekcyjne od godz. 10.00 do 13.00. Dzieci z klasy przedszkolnej będą miały w tym dniu możliwość zapoznania się ze szkołą i nauczycielami wspólnie z rodzicami.  Od soboty 16 września zajęcia dla wszystkich klas będą odbywały się normalnie.
 • Zapisów do szkoły można dokonywać telefonicznie pod numerem 07525181432 lub mejlowo monikabangor@gmail.com. Dzieci już zapisane do szkoły nie muszą się zapisywać ponownie. Prosimy jedynie o zgłoszenie zmian, takich jak zmiana adresu czy problemy zdrowotne.
W bieżącym roku szkolnym nauka będzie odbywała się w następujących klasach:
 • Klasa przedszkolna (3-5 lat) – nauczyciel Joanna Michalska
 • Klasa 1 – nauczyciel Dominika Domieniuk
 • Klasa 2 – nauczyciel Jolanta Ciok
 • Klasa 3 – nauczyciel Michalina Wiśniewska
 • Klasa GCSE (11-16) – nauczyciel Monika Ciok-Giertuga
Asystenci nauczyciela:
 • Wioletta Kalinowska
 • Magdalena Sepiał-Hipsz
 • Anna Marcinek
 • Luiza Jackowiak
 • Katarzyna Zabłocka

 

Opłaty za szkołę:
 • Opłata roczna za pierwsze dziecko – 300 funtów.
 • Opłata roczna za dwoje dzieci – 450 funtów
 • Opłata roczna za troje dzieci – 500 funtów

Podwyżka jest spowodowana zmniejszeniem kwoty dotacji od rządu północnoirlandzkiego. W obecnym klimacie polityczno-ekonomicznym, pojawiło się oczekiwanie, że szkoły uzupełniające będą w znacznym stopniu finansowały się same.

Płatności:

Informujemy, że jest to opłata roczna, a nie miesięczna za poszczególne miesiące w roku i można jej dokonać w całości bądź też w ratach. Opłata w całości pokrywa koszt 35 sesji.. Opłaty wnoszone przez rodziców są przeznaczone na wynajem sal lekcyjnych, zakup pomocy naukowych oraz wynagrodzenia dla nauczycieli. Opłaty wnoszone przez rodziców są bardzo ważnym, choć nie jedynym środkiem finansowania szkoły. Funkcjonowanie szkoły w obecnym kształcie nie byłoby możliwe bez pozyskiwanych przez dyrekcję szkoły dofinansowań, zarówno z budżetu rządu Irlandii Północnej (Executive Office) jak również ze środków polonijnych.

Sposoby płatności
 1. –  Preferowany przez szkołę sposób płatności to przelew na konto szkoły w całości/ratach. Dane konta szkoły:

Polish Association in County Down – Bangor.pl

Ulster Bank

Account No: 108 18 294

Sort code: 98-03-40

Opłatę można również uiścić gotowką w całości lub w miesięcznych ratach

 1.  Informujemy, że nieobecność dziecka na zajęciach nie zwalnia rodziców z płatności za szkołę.
 2. Zapłacone raty nie podlegają zwrotowi w wypadku rezygnacji.  Przypadki losowe będą rozpatrywane indywidualnie – w tej sytuacji prosimy o kontakt z Dyrektorem szkoły.
 3. Bardzo prosimy o terminowe dokonywanie wpłat. W związku z obecnym klimatem ekonomicznym, cięciami budżetowymi i trudnościami z uzyskaniem dotacji Państwa terminowe wpłaty zapewniają naszej szkole możliwość funkcjonowania. Dziękujemy za zrozumienie.

 

Dodaj komentarz

  Members
 • Active
 • New
 • Online
 • Groups
 • Active
 • Newest
Dark mode